Försöka bli gravid

Att försöka bli gravid kan vara påfrestande. Ungefär åtta av tio par som försöker bli gravida blir det inom ett år. Andra får vänta längre. Det är vanligare med nedsatt fruktsamhet, fertilitet, än att man inte alls kan bli med barn.

Ungefär vart femte par har någon gång i livet svårigheter att få barn. Det kan kännas påfrestande att inte lyckas bli gravid när man vill det, men ofta hjälper det att ha tålamod och fortsätta försöka. När man har försökt bli med barn under ett års tid utan att lyckas kan man vända sig till vården.

Ungefär åtta av tio par som försöker bli gravida blir det inom ett år. Andra får vänta längre. Om man har försökt få barn under minst ett år utan att lyckas kan det till exempel bero på att kvinnan inte har regelbunden ägglossning eller att mannens spermier är av sämre kvalitet eller saknas helt. Det är också svårare att bli gravid om man är lite äldre, hos kvinnor kan fruktsamheten börja avta redan i 30-35 årsåldern. Barnlöshet kan också bero på olika livsstilsfaktorer eller faktorer som man inte rår på, som exempelvis medfödd avvikelse eller sjukdom.

Det är vanligare med nedsatt fruktsamhet, fertilitet, än att man inte alls kan bli med barn. Vid nedsatt fruktsamhet kan det ta längre tid att bli gravid.

 

Källa: www.1177.se samt faktagranskat av RFSU kliniken